Brandveiligheid op kantoor

karel Bosma
karel Bosma
05/06/2024
29
kantoor

Brandpreventie maatregelen op kantoor zijn belangrijk om brand te voorkomen en te bestrijden. Elk gebouw in Nederland moet voldoen aan de brandveiligheidsregels. Dit is zodat medewerkers zich veilig voelen op kantoor. Hiervoor is het belangrijk om een jaarlijkse brandveiligheid uit te voeren, zodat je precies weet waar alles staat en hoe het moet. Dit zijn kosten waarmee je zeker rekening moet houden als bedrijf.

kantoor

Bedrijfsveiligheid

Brandpreventie is onderdeel van de bedrijfsveiligheid. In de Arbowet staan de arbo-eisen voor kantoor. Over de brandveiligheid staan deze regels.

  • Bij een brand moet de schade beperkt kunnen worden
  • Er zijn bepaalde regels voor vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting
  • Er moet een risico-inventarisatie gemaakt worden en de bedrijfshulpverlening moet daarop ingericht worden
  • Als werkgever moet je de werknemer in veiligheid kunnen stellen
  • De werkgever moet de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de medewerkers voorkomen

Brandpreventie op kantoor

Voorkomen is beter dan blussen. Welke meest voorkomende redenen zijn er die een brand veroorzaken op kantoor?

  • De meeste branden ontstaan door problemen in elektra aansluitingen. Het is daarom belangrijk om de elektra te laten installeren door een gespecialiseerd bedrijf.
  • De elektrische installatie en daarop alle aangesloten apparaten moeten geïnspecteerd en onderhouden worden. De verzekering stelt dit zelfs verplicht
  • Brand begint vaak vanaf buiten. Controleer daarom de omgeving van het kantoorgebouw op risico’s. Let goed op met containers en bouwafval dicht tegen het kantoor te plaatsen.
  • Zorg dat mensen roken op plekken waar ze dat ook mogen doen.

Een kantoor dient bereikbaar te zijn voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en verbindingsweg. Er zijn verschillende maatregelen die als werknemer kunt nemen om brandveiligheid op kantoor te creëren. Naast dat je deze maatregelen moet aanhouden kun je ook om hulp vragen. Laat je adviseren door een adviesbureau voor brandveiligheid.

Lees ook:  Verpakkingsvoorschriften en de essentie ervan
brandveiligheid

Ga verantwoordelijk om met stopcontacten

De kans op overbelaste stopcontacten is redelijk groot. Maak dus altijd slimme keuzes als het neerkomt op alle apparaten en beschikbare stopcontacten voor een brandveilig kantoor. Zorg er dus voor dat niemand te veel apparaten aansluit op één stopcontact.

Rookmelders, sprinklers en brandblussers

Een rookmelder is verplicht in alle woningen. Voor kantoren is dit niet verplicht, maar is dit zeker wel belangrijk voor de brandveiligheid op kantoor. Dus ook in alle vergaderruimtes.  Een rookmelder kan levens redden. In het geval van een brand kunnen niet alleen veel mensen doodgaan aan het vuur, maar ook verstikken in de rook die vrijkomt. Rookmelders vereisen maar weinig onderhoud, je hoeft alleen maar af en toe de batterij te vervangen. Installeer daarnaast sprinklers op het kantoorpand. Deze kunnen vlammen doven wanneer ze groot worden.

Brandwerende kasten

Het is verstandig om belangrijke documenten, zoals personeelsdossiers en contracten, in een brandwerende archiefkast te leggen. Mocht er brand uitbreken, dan zijn deze waardevolle documenten nodig

Vluchtplan jaarlijks checken

Als er aanpassingen en vernieuwingen plaatsvinden op kantoor kan dat ervoor zorgen dat het vluchtplan niet langer up-to-date is. Het is daarom belangrijk om deze ieder jaar te controleren. Check ook bij het ophangen van decoratie dat je bij geval van brand geen hinder ondervindt.

Uitgelicht

Recent

Chatbots en hun evolutie in de klantenservice

Tips om een keuken op kantoor in te richten

Tips voor jouw allereerste stage!

De psychologie van consumentengedrag: wat drijft aankopen?

© Mijn Marketing Plan
- 2024
Made with
Web Wings